Sourander tar Östervall-jour


Frågan om läkarbesöken på östervall åldringshem utanför Nykarleby är löst. Förre stadsläkaren Torsten Sourander, som är pensionerad men som har privatpraktik, har lovat att besöka åldringshemmet en gång i månaden. Månadsbesöket förutsätts i instruktionerna för andra stadsläkaren i Nykarleby men tjänsten är obesatt och socialnämnden har nu ordnat läkarjouren på detta sätt.


Åldringshemmets föreståndarinna Leila [eller Eila?] Westman hade vid ett par sjukdomsfall kontaktat förste stadsläkaren Veikko Seidel och bett denne besöka Östervall. Veikko Seidel hänvisade till att han inte hade tid och till att det inte hör till hans instruktioner att ha hand om åldringshemmets sjukvård.

Förste stadsläkaren har varit ensam jourhavande i Nykarlebynejden sedan den 15 augusti. Föreståndarinnan tillträdde sin tjänst den 1 september.

I stadens instruktioner sägs att stadsläkarna skall vikariera varandra och ifall den ena läkartjänsten är obesatt hör det till den andra läkaren att i högst trettio dagar sköta båda tjänsterna samtidigt.

Efter detta hade det varit socialnämndens sak att ordna läkarjouren på Östervall. Socialnämnden kopplades på onsdagen in genom länsläkarens försorg och pensionerade förste stadsläkaren Torsten Sourander åtog sig att besöka åldringshemmet

Föreståndarinnan och nuvarande förste stadsläkaren har i Jakobstads Tidning fört en polemik om läkarvården på Östervall.Aarne Lahti och de tjugofem övriga åldringarna på Östervall kommer hädanefter att få läkarbesök en gång per månad. Vid bordsändan föreståndarinnan Eila
[eller Leila?] Westman. Förstoring.Torsten Sourander, Vasabladet, den 19 januari 1969.
Stig Haglund tillhandahöll.

Läs mer:
Östervall.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2014-11-02, rev. 2014-11-02 .)