Nykarleby stad

1620—1920

EN MINNESSKRIFT, UTARBETAD
MED     ANLEDNING     AV     STA-
DENS      300 ÅRIGA      TILLVARO

AV
V.K.E. WICHMANN
F.D. SEMINARIEDIREKTORInnehållsförteckning

I menyn ovanför är kapitlen alfabetiskt ordnade och nedan i den ordning de kommer i boken. Endast de numrerade huvudrubrikerna nedan finns i boken, övriga är tillagda. Se menyn om den inte redan finns.

K.V. Åkerblom recenserade minnesskriften den 8 oktober 1920 i ÖP.

I Österbottniska Posten nummer 23/1923 stod: ”Nykarleby stads historia som utkom till stadens 300-års fest, säljes numera till ett nedsatt pris av 15 mk i J. Herlers bokhandel.”

Boken trycktes i 400 exemplar. Efterlysning av ägare.

 

 
Inledning 3
1. Nykarleby sockens och stads grundläggning. 8
2. Staden och dess omgivningar. 10
Staden under 1700-talet 10
Rådhuset, kyrkan och övriga byggnader 11
Besökare om staden 13
Miniatyrmodellerna av husen kring torget 13
Älven och hamnar 13
Djupsten 14
Alörn 15
Övriga öar och holmar 16
Kuddnäs 17
Ruddammen, Juthbacka och Juthas 17
Brunnsholmarna 18
Topeliiparken samt sång- och musikfesten 18
Kvarnar, såg, bränneri Munsala och Jeppo enligt Tuneld 19
3. Stadens donationsjord; åkerbruk, boskapsskötsel och fiske. 19
4. Handeln, sjöfarten och industrin. 22
Handeln 22
Sjöfarten 30
Industrin 35
5. Kyrka och skola. 35
Pastorer 35
Kyrkoherdar 36
Kyrkan 39
Trivialskolan 41
Trubbel i Trivialskolan 42
Mer om Trivialskolan och andra skolor 45
6. Stadens förvaltning. 46
Fogdarnas eller de s.k. hauptmännens öden och äventyr 47
Residenset byggs 56
Stadens inkomster 58
Rådstudagarna 59
Övrige tjänstemän 60
Stadens försvar 61
7. Befolkningsförhållanden. Några krigsminnen. Märkligare släkter. 62
Ur auditör C. H. Asps dagbok 65
Krimkriget och ur kapten Brakels dagbok 66
Handelsmännen efter kriget 68
C. A. Grundfeldt 71
Övriga stadsbor 72
8. Nykarleby stads brand. Stadens återuppbyggande och märkligaste öden därefter. 74
Branden 74
Återuppbyggandet 76
Sjöfarten efter branden 76
Andra sjön 77
Nya handelsfirmor 78
Handeln upphör och järnvägen 80
Bankerna 81
9. Nykarleby Seminarium; dess uppkomst, utveckling och fortsatta verksamhet. 82
    Slutord
101


V. K. E. Wichmann (1920) Nykarleby stad 1620—1920.


Läs mer:
Propå 1917.
Innehavare av boken.
Ingolf Friman gjorde 1960 ett sammandrag av historiken i Drag ur Nykarleby historia.
Fler historiker.
(Rev. 2010-10-16.)