Situationsplan över Djupstens varv


Mynttis förra stuga.

 Upplagsplats för slupar och barkasser.
Stora Baracken för timmermän.Bolagsvillan 
  Stenbrygga
Varfsbacken.  
  [Vertikalt skrivet från vänster]
Annan Varfsstuga c. 40 steg
Gustaf Lindqvists. Stenkaj
För sjöfolket?  Båtshamn
  Ballastkaj
Smedjor.
 [2 slipar iritade]
Slagg- och smedjekolsupplag.  
  Herlers brygga

Schalinska samlingen, mikrofilm i Bircks samling, Nykarleby stads arkiv.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Djupstens varv under 1800-talet av Erik Birck.
Fler texter ur Schalinska samlingen.
(Inf. 2007-01-21, rev. 2007-03-02.)