ROSAVILLA

  
Villorna på Alöns östra strand: Falcks, Bergers, Dyhrs och Lithéns/Lybecks.
Teckning: Lars Pensar, bearbetad.

I vindskammaren på Dyhrs villa på Alörn, belägen mellan Charlottenlund och Bergers villa fann Verner Lybeck, sommaren 1907 då rummet målades, en inskription, troligen av Z. T. på garderobsväggen nära dörren: ”Här kamperade från den 23 till den 30 aug. 1849 Dyhr, Blank och Topelius samt fiskades glupskt med nät, ståndkrokar och långrefvar”.

     Nere i kammaren därunder hade troligen samme Z. T. en gång antecknat ”Rosa och Frans taga sig här en snurriger dans” Mariafirningen på Alörn 8/8 1857.

     1852 var Z. T. med Alexander Donner och Blank en dag ute på Rosavilla. Herrarna sutto i båt ute på sjön och höllo så xxx serenad för damerna. Stämningsfullt.
     Då såg man en man komma roende från stadsudden. Han stannade hos de sjungande herrarna därute och det blev strax slut på glammet.
     Man förstod på stranden, där villans fruntimmer sutto, Hilda, moster Stina och någon till, att herrarna fått något allvarligt bud. Stafetten hade meddelat att Vasa brann. Den 3 augusti.

 

Rosavilla-anteckningar i blyerts på väggstockarna:
1848är denna byggnad uppförd av Albert Dyhr.
1849Här på ”Dyhreborg”, Mathildenlust, Franznäs och Rosalund fiskades 29 juni 1849 en abborr per man som ej var just över sig mycket.
1850den 10 augusti fiskade här fyra flickor med Cupidos krokar och fingo en borgmästare. (Hildén — Julia Roschier)
 Repetition i en senare tid Hanna Berg Höckert och Berger.
1857den 4 sept utsköts ALKU och då firades kalaset härstädes.
1860den 5 juli utsköts TOIVO och då firades kalaset härstädes. Mycket folk och mycket (o)roligt, ty det dracks och rumlades som vid förra utskjutningen.
1866den 8 sept. utsköts USKO.
18758/7 har Voldemar Porkka tecknat sitt namn på dörrpost å Rosavilla.
1857Aina Topelius.

————År 1921 inköptes och flyttades ”Rosavilla” av bonden Herman Eriksson från Kimo, vilken inköpt den avskilda Juthbacka stomlägenheten den 8 april 1915 av kronolänsmannen Erik Söderström. I dag står ”Rosavilla” fortfarande ståtlig och rödfärgad vid Juthbackakroken.
Foto: Lars Pensar den 13 april 2007.


Schalinska samlingen, mikrofilm i Bircks samling, Nykarleby stads arkiv.
Lars Pensar uttydde och tillhandahöll.


Läs mer:
Vid juletid hänger i flaggstången en Nykarlebystjärna av ovanlig modell.
Husets framsida.
Villor på Alörn av Erik Birck.
Fler texter ur Schalinska samlingen.
(Inf. 2007-04-15, rev. 2019-09-04.)