Lybecksgatan 1964

I samband med att vattentornet färdigställdes 1964 lade man igen Topeliusgatan mellan esplanaden och Mathesiusgatan. Delen mellan esplanaden och älven fick vara kvar ett par år till. Mellan Gustav Adolfs- och Mathesiusgatan planterades av någon anledning aldrig esplanadbjörkar förutom den enda, som även syns på ett par vykort från 1960-talet..


Staden från sydväst i slutet på 1920-talet.
Lybecksgatan från vattentornet, Karleborgsgatan i underkant. På tomten till vänster fanns Joel Hägglunds gård och till höger syns Karleborgs tak. På 1950-talet var det betydligt mer idylliskt. Förstoring.Lybecksgatan från esplanaden. På vänstersida Demeitrius Knutars, Järnefeldts, Winters och Karleborg. På högersida Semskars och Bergstens. Förstoring.


Foto: Rafael Sjöblom.
Lars Pensar tillhandahöll


Läs mer:
Ungefär samma vy som den ndere bilden 1963.
Innehållsförteckning till kapitlet Från ovan.
(Inf. 2008-03-26, rev. 2014-10-19.)