Norra infarten 2014


Korsningen Bankgatan-Bockmöllersgatan i förgrunden.
Den 20 februari 2014 avverkades sälgen på museitomten. Den planterades för ca 50 år sedan av Agnes Östman och Anders Fors d.ä med gemensamma kraftter. I samband med avverkningen fick Peter Gullback se staden ur ett så här ovanligt perspektiv. Förstoring.

Längst till vänster Anders Fors. d.ä:s garage flyttat från Olsons tomt ovanför och utbyggt till dubbel storlek.


Peter Gullback tillhandahöll.


Läs mer:
Museet i kapitlet Fakta.
Utsikt från femvåningshuset.
Innehållsförteckning till kapitlet Från ovan.
(Inf. 2014-02-24, rev. 2014-02-24 .)