Fynd från Nesslers vind

Taxi och andra trafikanter


Taxa


Taxiförarna som hade gemensam taxa var F. E. Frilund, A. Granvik, V. Pihlainen, V. Heselius, Verner Svanbäck, J. K. Viinikka, V. Backlund och J. Wiik.
Den 25 maj 1948 (tror jag det står).
Förstoring.
(Inf. .2015-02-05.)

Ahlström


Den 18 juni 1935.
Joel Ahlström av Woldemar Backman.
Förstoring.

Snabb-transport B. Backlund


Måndagen den 20 juli 1965.
Bruno Backlund hade en lätt lastbil med vilken han transporterade bland annat mat från Normen till daghemmen. Senare gav han sig in i åkeribranschen.
Förstoring.

Villiam Backlund


Måndagen den 19 september 1927.
Förstoring.


Och så här ser en Chandler 1927 ut:

Biltrafik Vasa—Jakobstad


Onsdagen den 4 mars 1925.
Haldins av Lars Pensar.
Förstoring.

Elof Broman


Bromans gård.

Forsby-Bilen


Den 17 maj 1926.
Forsby-Bilen av Erik Birck.
Förstoring.

A. Granvik


Måndagen den 20 juli 1925.
Förstoring.

F. E. Frilund


Förstoring.

M. Palokangas


Att Matti Palokangas drev taxirörelse tillsammans med hustrun Maj-Britt är ingen nyhet, men att att det funnits biluthyrning i staden. är det.
Förstoring.

 

 

 

 


Matti Palokangas och Einar Sund.

 

W. Pihlainen


Den 4 juni 1935.
Wiljam Pihlainen av Erik Birck.
Förstoring.


Tisdagen den 8 aprili 1924.
Förstoring.

Edvin Sarelin


Den 15 juni 1925.
Förstoring.

 

 


Den 16 juni 1926.
Edvin Sarelin av K. J. Hagfors.
Förstoring.

A. Sund

 

 


Den 11 augusti 1925.
Förstoring.

 

 


Den 25 juni 1935.


Alfred Sund av Erik Birck.

E. Sund


Einar Sund var son till Alfred Sund.
Elisabet Sund tillhandahöll.

J. K. Viinikka

Karl Vikman


Karl Vikmans liv fick ett tragiskt slut.

Yrkesblisterna Valborgsmässohippa


Karleborg.Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Fler fynd från Nesslers vind.
Kommunikationerna förbättras. Cykeln, bil- och busstrafik av Erik Birck.
Taxi av Erik Birck.
(Inf. 2015-02-11, rev. 2024-03-05 .)