Luftbevakningstorn på Källbacken


Träffade Gösta Fagerholmkraftverksdammen i morse och han berättade om luftbevakningstornet på Källbacken.

Det byggdes i början av fortsättningskriget (1941) på bergknallen ovanför Fagerholms, sydväst om vilken Kronqvist sen byggde gård. (En bit från nuvarande vattentornets parkering.)

Tornet restes av Emil Wik som var arbetsledare åt stadsarbetarna, Paul Litens och Georg Högbom som med stolpskor klättrade upp i de 12–14 meter höga högspänningsstolparna och länkade ihop dem i toppen till en plattform. Även Göstas far var med och hjälpte under det nattliga arbetet som höll på till ½ 8-tiden på morgonen.

Man gick upp i tornet bakifrån från östra sidan. Högst uppe fanns en delvis omgärdad kabin, men med otäckta öppningar för vaktmanskapet att hålla utkik genom. Ola Hillevi Herler skall ha varit den som hade hand om organisationen av vakttjänsten.

Göstas bror Erik hann som 14-åring vara i vakttjänst där, som den ena av det par som skulle hålla vakt där kontinuerligt.

Tornet revs vid krigsslutet, men dessförinnan hade pojkar gjort åverkan på det, vilket påtalades i tidningen ÖP. Dessutom brukade pojkar lägga bilstickor på klippan nedanför, klättra upp med en stenbumling och med i förväg utexperimenterad fällningsvinkel, få bilstickorna att explodera; med flera i bunten med en våldsam knall. Denna bombfällning upphörde förstås med nedrivande av tornet.
Luftbevakningstornet på Källbacken. ”Felix björk” syns på den plats där vattentornet uppfördes och ”Esas-Lisas” gård till höger.
Luftbevakningstornet på Källbacken. ”Felix björk” syns på den plats där vattentornet uppfördes och ”Esas-Lisas” gård till höger.
Teckning av Gösta Fagerholm. Förstoring.
(Inf. 2008-02-06.)
Utsikt från tornet. Bland anant ser man Normen, Kyrkan och Samskolan. Väldigt trevligt att detta finns, men synd att fotografen inte också fotgraferade själva tornet. Eller så gjorde hen det, men fotot har bara ännu inte dykt upp. Förstoring.
Marie-Louise Juthbacka tillhandahöll.


Läs mer: Från ovan.
(Inf. 2012-12-18.)Ett liknande torn på Stubben i vilket soldatgossar på utflykt klänger.
Ett liknande torn på Stubben i vilket soldatgossar på utflykt klänger. Förstoring.
Soldatgossar vid Karleborg. Från vänster: Rudolf Olson, Rune Henriksson, Hans Fagerlund, Göran Gleisner, ? ?, Birger Olson, Bror Björkqvist och Birger Lindfors.
Soldatgossar vid Karleborg. Från vänster: Rudolf Olson, Rune Henriksson, Hans Fagerlund, Göran Gleisner, ?, Birger Olson, Bror Björkqvist och Birger Lindfors [1929–2013 meddelade brodern Lars Lindfors].
Foto tillhör Bror Björkqvist.

[Stencilens bilder av låg kvalitet ersatta 2023-10-02 med änkan Gurli Björkqvists 2010 skannade originalfoton. Förstoring. Fler soldatgossebilder.]


Lars Pensar berättade och tillhandahöll bilderna ur ett stencilerat verk om soldatgosseverksamheten i Österbotten med kommentaren:

Just nu -20. I JT säger Bengt Jansson att Nykarleby, Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Kronoby bör gå samman. Det tycker Jakobstads nye stadsdirektör är ett bra förslag. Så framtiden blir väl att Nkby är en stadsdel i en större stad på ca 40–50-tusen invånare!

 


Tor-Björn Carlssons minnen:

Från soldatgossetiden i Nykarleby har jag följande smått humoristiska händelse. Vi stod en grupp på Kovjoki station på väg till en större tävling med modellsegelflyg i Kronoby. Utan att titta närmare efter steg vi upp på ett norrgående tåg. När vi skulle gå in i vagnen såg vi att den var full med tyska officerare som blängde ilsket på oss, tyckte vi. Vi hade stigit på ett tyskt militärtåg. Tåget var ren i rörelse så vi fick göra oss möjligast osynliga ute i ”farstun”. Någon av oss konstaterade att det var tur att de inte sköt oss, vi var ju klädda i engelska uniformer.
     Soldatgosseuniformen var en del av den knapphändiga militära hjälp som Finland fick från England. Det hette att de var uppsydda för Indiska armén, därav de små storlekarna. Det enda som skilde oss från engelska soldater var båtmössan och kokarden.

(Inf. 2007-04-01.)

 

Soldatgossemärke i form av stämpel. Övre delen av Finlands riksvapen och tre granriskvistar. Originalstorlek: bredd 20 mm, höjd 19 mm.


Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2012-04-17.)


Läs mer:
På Karleborg fanns också ett luftbevakningstorn.
Några ord av Anita Wikman.
Nygårdens och Rajåkerns dynamitarder av Tage Granqvist.
Soldapojkar av Anita Wikman.
Fler torn.
Några ord om Soldatgossar av Börje Wilkman.
(Rev. 2023-10-04 .)