Kyrkogatan från Henriksnäs mot kraftverket

En riktig idyll! En betande häst vid Lybecksgatan och den numera till park omgjorda Topeliusgatan, mellan Gustav Adolfsgatan och Karleborgsgatan.
Ack om det funnes flera foton som detta! Lika underbart som Rafael Sjöbloms bryggerifoto från 1959. Tidigt 1960-tal, men tidigast 1962 eftersom fackverksspången finns vid kraftverket. Förstoring.
Foto: Holger Haglund.


Många nostalgidetaljer

   

Gatan
- grusbeläggningen
- kantstenarna
- den lilla stensättningen vid stenfoten till Henriksnäs gård

Apoteket
- entrén med ormen som numera
  finns i museet
- lampan över entrén

Floraparken
- de höga träden
- häcken
- belysningsarmaturen i bortre ändan

El
- stolparna med sina isolatorer
- staget på den andra framifrån
- isolatorerna
- belysningsarmaturen
- brandsirenen på kraftverkstaket


Elisabet Sund tillhandahöll.


Läs mer:
Apoteket i kapitlet Fakta.
Kyrkogatan ungefär från samma plats men mot sydväst.
Nästan samma vy 1893.
(Inf. 2013-11-21, rev. 2018-11-21 . )