WÄRDE-stämpel från år 1901

Kuvert avsänt från firma W. Fagerholm, Nykarleby & Soklot. Frankerat med tre tjugopennis frimärken. Skickat den 31 december 1901 till ”H Herr William Ruth Karhula”. Inköpt på Wasa Filatelsters auktion i november 2015.Förstoring.Tyvärr syns det inte på bilden, men det mittersta sigillet avbildar en dubbelörn med NY KARLEBY över och ett posthorn under. På hörnsigillen sår ”NJH” med skrivstil.
Förstoring.


Läs mer:
Fagerholm av Erik Birck.
Innehållsförteckning till kapitlet Filateli.
(Inf. 2015-12-06, rev. 2020-09-25 .)