Ett Minneskort

Ibland köper jag kort trots att de inte hör till mina ordinarie samlingsområden. Ett sådant är detta anskaffat vid vykortsmässan i Solna i oktober 2001. Då och då har jag funderat över vad det högtidlighåller. Att det är ett minneskort står ju klart och tydligt, men till minne av vad? Det förbryllande var datumet den 14 januari 1901 eftersom postmanifestet promulgerades redan 1890.

För att få klarhet i kortets historia kontaktade jag Folke Holmström :

Jag skulle jag tro att ifrågavarande minneskort trycktes och såldes till åminnelse av de gamla vapenmärkena från 1885 och 1889 som makulerades 14.1.1901. På minneskortet ser vi samtliga lejonprydda märken med valörer i penni. Alla är också prydligt stämplade med sista giltighetsdatum, dock så att valören 25 p blå har det avvikande datumet 14.VIII.1900, vilket kanske symboliserar sista giltighetsdatum för utrikespost?

 
Utgivet av LIT. ANST. i ÅBO, AUG. TÖRN.Fredrikshamn
                 d. 6 okt.

Tack för bref
å vykort.
Vykortet mycket
förtjusande —
du får sända
fler —. Afg. i
morgon till
Antwerpen — glöm
inte den omnämnda
"Vyn". Varma
helsningar följer
från K E C—nFröken Ida Gustafsson
Västra Herrhagen No 18
            Karlstad
        Sverige

Avsänt den oktober 1901 från Fredrikshamn, stämplat Sassnitz—Trelleborg den 9 oktober och ankomststämplat den 10 oktober i Karlstad.Läs mer:
Vapenmärken av Folke Holmström.
Innehållsförteckning till kapitlet Filateli.
(Inf. 2006-01-03.)