Några hus vid Kyrkogatan och Normen


Motivet och bildvinkeln avslöjar att denna tavla har tillkommit i seminariets tecknesal, nuvarande Kultur & Fritidskansliets utrymmen, vilka från 1920- till 1960-talet användes som tecknesal i seminariet. Tavlans tillkomsttid är troligen 1930-talet då Arne Jernström var lektor i teckning och undervisade i oljemålning. Tavlan är färgstark och i sitt utförande naivistisk. Konstnären okänd, men med största sannolikhet är han en dåtida seminarist.


Några hus vid Kyrkogatan och Normen
Olja på duk, 30x39 cm.


Lars Pensar tillhandahöll och berättade.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Nykarleby i konsten.
Göran Olsons naivistiska målningar.
(Inf. 2007-05-30, rev. 2022-10-12.)