Olof Rudbeck d.y. 1701

Kartan visar varken staden eller omgivningar, men den är ändå med eftersom det på den finns en variant på stadsnamnet.

... Den topografiska eller berättande bilden kunde samspela inne i kartan med utsträckningen av hav och landamären. Det återstår att ge ett exempel på hur själva kartbilden någon gång kunde formas till en mänsklig gestalt. Så skedde i den säregna bild som i Olof Rudbeck d.y:s resebeskrivning Nora Samolad (1701) visar Östersjön upp och nervänd i form av den mytiske färjkarlen Charon. ...


Utställningskatalogen Landet under dina ögon. Kartutställning på Kungl. biblioteket. Fr.o.m. 15 juni t.o.m. 15 oktober 2006, sid 48 f.

 


Som sagt är kartan, här något beskuren, upp och nervänd. Finska viken till vänster och Bottniska viken till höger. Den röda ramen avgränsar det detaljförstorade området nedan.Ny Karby till vänster mellan Wasa och Jacobstad.


Läs mer:
Neo-Carolina, fler varianter på stadsnamnet.
(Inf. 2006-07-17.)