1750 års stadsplan jämförd med stadens utbredning 2023

Rektangeln öster om staden är begravningsplatsen vid Gallhagen som fanns vid korsningen Topeliusesplanaden-Bankgatan. Inte att undra på att ben och kistrester kom i dagen när man 1958 grävde för grunden till Liljedahls affärshus och för fjärrvärme 2008. Förstoring.


Läs mer:
Animation.
Stadsplanen av Wislander.
1841 års karta jämförd med 1990-talet.
(Inf. 2023-10-15, rev. 2023-10-15 .)