Namnen längs vägen Nykarleby–Lippjärv

 

Det vore värdefullt, kanske, att bevara namnen längs vägen Nykarleby–Lippjärv, där bysbarna frusit och drömt och gått hundradetals gånger: Bild leder till Google Street View.

Norr till höger.

1. När stadscentrum upphör, stupar Kalbärgsbackan ned mot Ritjilmosan (av det indoeuropeiska vattenordet ”Ri” och ”kil” i betydelsen havsvik samt slutligen ”mossa” som insegel, när mossan kom och havet for!). Bild.
2. Efter Ritjilmosan följer Matapallbackan, som stiger mot höjden i tre avsatser – en typisk matpall, vad det nu kan vara! Bild.
3. Efter Matapallbackan följer den tidigare namnlösa raksträckan Månräton, som Anna-Lisa och jag namngav, när vi såg månen skimra över den i öster! Bild.
4. Vid kurvan efter Månräton gömmer sig Lillbärg på vägens sydsida, gömmer sig under det väldiga avskrädesberget. I barndomen såg jag en gång en flammande röd och vild räv störta mot söder där. Det var innan det fanns avskräde! Bild.
5. Efter Lillbärg kommer så Brannbärg, en granitvägg på sydsidan av vägen. Bild.
6. När den passerats ser vi långt längs Langrapan, som betyder lång sankmark. Bild.
7. Efter Langrapan befinner vi oss på Storbärg, vägens högsta punkt, omkring 35 meter över havsytan. Vägen slingrar sig över Storbärg. Bild.

8. Den störtar sedan ned mot Lippjärv by i en S-formad kurva, som Anna-Lisa och jag döpt till Bykrötjin, eftersom också den tidigare varit namnlös! Bild.

9. Lippjärv by. Bild.

Gösta Ågren


Läs mer:
Namnen aktualiserades av triangelmätningstornet vid Kovjokivägen.
Tillkomsten av vägen av Erik Birck.
(Inf. 2010-04-25, rev. 2023-03-19 .)