Grundfeldtska gården vid Rådhusboulevarden


Mot söder från korsningen med Lybecksgatan. Topeliusparken i högerkant. 1890-tal. Förstoring.


Läs mer:
Ett annat kort i serien, baksida och fakta om fotografen.
Grundfeldtska gården i kapitlet Fakta.
Rådhusboulevarden i kapitlet Fakta.
Fler kartong- och kabinettskort.
(Inf. 2022-11-30, rev. 2022-12-04 .)