2225-14 Älvbranten

Älvbranten var ett 1949 inlett misslyckat bostadsprojekt som småningom övertogs av seminariet. Åren 2004–05 uppfördes Bostads Ab Ebba Brahe på tomtens södra del.

 


Här är det nästan orört, så när som på att
cykeltaket bytts ut och cykelställena avlägsnats.
Vid dammhöjningen 1962 dränktes forsen.
Den södra Brunnsholmen i övre vänstra hörnet.

   

Text:

FORTE
Förlag: Okänt
Serie: 2225 (F030)
Daterat:  
Från–till:  
Införskaffat: 14 juli 2007, av Pehr Tonberg
Anmärkning:  
 


Under utredning vad 1954 - 1956 avser. Pehr dimitterades 1952.Föreg: 2225-12.
Nästa: 2225-15?
Alla.
(Inf. 2024-03-03, rev. 2024-03-05 .)