Stationshuset i Nykarleby

Notera post-/brevlådan och klockan till vänster om dörren, rampen som går upp till godsexpeditionen, växellyktan till höger och att det inte fanns någon perrong. Bakom den sista vagnen skymtar lokstallet som sedermera användes som bl.a. brandstation. Från sydväst.

Mannen till vänster om lokomotivet kan vara "JOEL AHLSTRÖM, son till Carl Jakob A., tab. 6. Född i Nykarleby 8 sept. 1870. Som sjöman i Amerika 1886—1898. Efter hemkomsten konduktör vid Nykarleby järnväg 1899—1916. Efteråt postförare på Nykarleby—Kovjoki sträckan. År 1923 dessutom chaufför. Ägt gården 28. [?, enligt stadsplanen är tomt nr 28 södra delen av Normens tomt.] Nu faderns gård 100. [SV vid korsningen Karleborgsgatan-Grev Tottgatan, fortfarande år 2003 i släktens ägo]. Gift i Nykarleby 27 aug. 1902 med Maria Amanda Backlund, född 26 okt. 1883 i Kovjoki (Nykarleby landskommun), dotter till bonden Thomas Thomasson Lukus och Greta Jakobsdotter."

Woldemar Backman (1931) Några äldre, ännu i staden levande Nykarlebysläkter, II Ahlström, sid. 12.
Hela vykortet. Nästa bild.