Avsändaren har roat sig med att använda det gamla namnet Nie-Carleby. Har av någon anledning missat att föra in kortet i registret, så därför står inköpspriset istället för den tre- eller fyrställiga koden i nedre högra hörnet.

”Herr O. Hannus
Kristinestad

Nie-Carleby 5/5 1916
Med beundran såväl för fotografens skicklighet som snabba exposition, vill jag nu tacka för korten. Lektor Fougstedt var just här då de kom, så jag fick genast visa dem åt en Kr. stadsbo. Ja tack nu för besväret och välviljan. — Glömde säga till om Hbl.s ändrade adress! Hoppas Herr Hannus är vänlig och ändrar. Varm hälsning till familjen från oss här genom Gösta M-M.”