Thomas Norrback, OH6LEI


Thomas Norrback är född i Kenya där han gick sina första skolår. Radioamatörhobbyn har fasta rötter i familjen Norrback. Både fadern Gustav och brodern Kristian OH6LEH (finskt), 5Z4FX (kenyanskt anrop) var och är radioamatörer. Ibland brukar Thomas och Kristian tala swahili med varanda på radiobandet. Thomas blev tekniker från Vasa tekniska läroanstalt. Han verkade som lärare i metallslöjd i Korsholm och Vasa. Därefter var han föreståndare för Alskathemmet i Korsholm. Sedan år 2000 bor familjen i Jeppo, där hustrun har sina rötter. Thomas är en tvättäkta radioamatör som med iver bygger både radioapparater och antenner och prövar hela tiden på nya saker. Thomas berättade om radioamatörverksamhet för scouterna på scoutlägret Kust på Storsand år 2000. Resultatet av hans medryckande undervisning avspeglas i de oerhört fina QSL-kort ungdomarna ritade. Nu är Thomas ordförande för Nykarlebynejdens sändareamatörer.


Daterat 2002-01-01.
Arne Nylund berättade och tillhandahöll.


Kartor med Jerusalem som världens centrum har jag sett en del, men aldrig tidigare med Jeppo. Arnes kommentar var att radioamatörerna behöver sådana. Hur skulle du annars veta vart antennen skall vridas när du har kontakt till Japan, Australien, Kalifornien o.s.v.


Översikt Jeppo.

Översikt Jeppo.
(Inf. 2005-04-20.)

Föregående kort.Munsala.