Per Hending, OH6AN

Per Hending har här använt Nykarlebynejdens sändaramatörers kort OH6AN.

Arne Nylund tillhandahöll.


Översikt Munsala.


(Inf. 2005-03-12.)

Föregående kort.Nästa kort.