Ernst V. Knape 1873—1929

Trots att Ernst V. Knape räknas som en av stadens författare, finns minnesmärket över honom i Karleby, staden där han föddes och dog. Enligt uppgift på ”Gamle Kalles rundtur” på Karleby stads webbplats utfördes bysten 1933 av Emil Cedercreutz.

Enligt ett kort från Torkel Hellström avtäcktes den först 6 år senar, år 1939.


Lars Pensar tillhandahöll foto med kommentaren:

 

Hej, var häromdan till Kokkola, så jag passade på att fota bl.a. E. V. Knape i Engelska parken. Kokkolaborna var snabba att föreviga honom. Hade han fått ett minnesmärke i Nykarleby hade kanske Kokkola inte uppmärksammat honom. I detta nu finns ingenting som minner om honom i Nykarleby. Dock var han synnerligen aktiv här, inrättade ett barnbördshus, invigde Juthas ungdomshus, initiativtagare till [den 2008 utförda] inskriptionen på berget invid Brostugan o.s.v, o.s.v.


Läs mer:
Ernst V. Knape i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2005-08-24, rev. 2022-05-14 .)

  

Ernst V. Knape.
Foto: Lars Pensar, augusti 2005.