Ryska krigargraven

Det ortodoxa smideskorset på en gråstenssockel med inhuggningen 1918 och två flankerane stenurnor restes 1971 som ett minne över det okända antal vid fånglägret internerade ryssarna som arkebuserades och dog av andra åkommor 1918.

Plintarna som tidigare stått norr om kyrkan behövdes inte längre när parkeringsplatsen anlades på på sjuttiotalet på den norra delen av kyrkogården.


Ryska krigargraven på Nykarleby gravgård.
Ryska krigargraven på Nykarleby gravgård.
Foto: F. L. den 15 oktober 2004.Läs mer:
Arkebuseringar i Fånglägret av Erik Birck.

Gågata vid kyrkan av Hans Wikman.
1971 deltog medlemmar i Samfundet Finland—Sovjetunionen i iståndsättande av graven.
Innan kyrkparkeringens tillkomst.
Närbild.
(Inf. 2005-11-18, rev. 2018-09-13.)