Nykarleby samskola 1919—1970
Minnesplattan av sten uppsattes 199X på norra gaveln (mot Borgaregatan) av kontors-, affärs- och bostadshuset som byggdes av Bröderna Sjöholm på platsen där skolan verkade 1920—1970. Skolan grundades dock 1919 och inledddde sin verksamhet i Rådhuset. Initiativtagare till uppsättningen var bankdirektör Allan Blom och lantmäteriingenjör Georg Karlsson, både medlemmar av samskolans sista direktion.

 
Dags att byta ut skruvarna mot mer beständiga, innan tavlan lossnar från väggen.
Foto: FL juli 2003.


PÅ DENNA PLATS
VERKADE NYKARLEBY SAMSKOLA

1919 — 1970

GRUNDADES FRAMSYNT
BYGDENS UNGDOM TILL FROMMA
Tavlan finns på gaveln strax ovanför den vänstra bilen.
Foto: FL juli 2007.
(Inf. 2007-10-24.)Läs mer:
Nykarleby samskola femtio år av Erik Åhman.
Skolhuset.
2006 uppsattes en minnestavla över J. V. Snellman på fasaden mot esplanaden.
(Inf. 2003-09-14, rev. 2022-10-22.)