Från sydväst

Seminarieområdet. Närmast direktorsbostad/internat och uthus, rivet 1978 men återuppstod som Segelsällskapet Ägirs paviljong på Loppan. Till höger, nerifrån och upp: verkstadsbyggnaden och ett uthus, rivet, huvudbyggnaden och kosthållet, rivet. Längst till vänster den röda trädgårdsmästarbostaden, tonsättaren Erik Bergmans barndomshem, som står på stadens enda (?) välvda källare och är en rest av greve Totts residens. På trädgårdslanden till vänster om Seminariegatan byggdes Högstadieskolan 1978. Enligt stadsplanen från 1912 skulle framför seminarieområdet finnas en pendang till esplanaden på andra sidan älven. Byggnader tillhörande Folkhögskolan längst upp till höger.