Andra hus i staden

OBS! Modellen visar husen som fanns drygt 200 år efter att kartan och beskrivningen gjordes.

Modellerna som visar byggnaderna kring torget före branden finns på vinden vid Kuddnäs och är gjorda àur minnetà av kantor Anders Gästrin. Mot nordost.

Fler bilder.