Husmodeller
Innehåll
Fotografier av modellerna av några hus som fanns i staden före branden 1858. Anders Gästrin tillverkade dem ur minnet. Teckning av och målning med modellerna.

Nordost
Öster
Sydost
Övriga