Gårdar
Innehåll
Gårdsägare
1810—1858
Stadens befolkning under ifrågavarande år. Av Erik Birck (1980).
Efter branden Uppbyggandet av staden efter branden. Av Erik Birck (1980).

Hädangångna
hus

Bilder på och fakta om hus och miljöer som inte längre finns.
PortarBilder på portar.
RitningarRitningar på rivna och kvarvarande hus samt perspektiv.
Anno 1750 3D-modell av staden baserad på Wislanders stadsplan av år 1750.
StadsmodellBilder av en stadsmodell. Av Joel Nilsson (1910—17).
HusmodellerBilder av modeller av hus som fanns i ”gamla staden”.
KöpmanshusStåtliga köpmanshus av Leif Sjöholm.
TornTorn i staden och dess omgivningar.
KioskerKiosker i staden och dess omgivningar.
Värdefulla
objekt
Kultur- och byggnadshistoriskt värdefulla objekt. Av Regionplaneförbundet för Vasa län (1978).


Isakas i Kyrkoby, pappas hemgård. Förstoring.


Läs mer:
Byggnadsordning för Nykarleby stad av år 1922.
Byggnadsordning för Nykarleby stad av år 1963.