Panorama från simstranden vid Andrasjön onsdagen den 20 juli 2005 klockan 21:39—21:42

Foto: F. L.

  Tullmagasinet med det valmade taket är sommarcafé sedan 1998. Till höger om båthuset stod simhuset.Rafael Sjöblom.
1xFolke Sandberg, 1xEva Wahlberg Sandberg och 2xKarin Wahlberg Liljeström eftersom hon flyttade på sig mellan tagningarna.
 
Dansbanan som fanns på bryggans förlängning.
I Långörsviken slutade Oma sina dagar.Markusholmen bortom vågbrytaren. 

 

      

Läs mer:
Andrasjön i kapitlet Fakta.
Fler panoramor.
(Inf. 2006-01-08.)