Panorama från Juthbackaallén den 8 juli 2005 klockan 22:23—22:24

Herrgården från 1821.

Minnestavlan fanns förut till höger om dörren.
     Herrskapsfröknar.
Bortom buskaget fanns Woldemars sommarcafé för första gången sommaren 2014.    Chauffören Jeffe vid infarten från Juthasvägen.    Hotellet byggdes 1984(?) av Byggnadsbyrå Kaustinen och Kattil.    

Foto: F.L.

Läs mer:
Juthbacka i kapitlet Fakta.
Fler panoramor.
(Inf. 2008-10-11, rev. 2015-02-18.)