Panorama från Kuddnäs den 7 juli 2005 klockan 22:17—22:18

Kuddnäs före 1814.

Foto från 1870-talet.
      Kuddnäs var motiv på adventskalendern 2006.
Mellan husen rinner bäcken. Gula byggningen.   Nykarlebystjärnan.
     Allén med både barr- och lövträd är numera rätt stympad.
  En informationstavla finns sedan några år tillbaka vid bortre gaveln.
     Bakom något av dessa (eller något annat) uthus tog sig doktor Blank av daga.
Till höger om dörren till bagarstugan görs reklam för Håkan Ahlnäs utställning.
Lusthuset skymtar i bakgrunden.  

Foto: F.L.
Panorama: Jorma Metso med Panoramamaker.


Läs mer:
Kuddnäs i kapitlet Fakta.
Fler panoramor.
(Inf. 2008-10-22, rev. 2008-10-22.)