Panorama från korsningen Södra Ringvägen – Östra Åvägen onsdagen den 10 juli 2013 klockan 22:56

Till vänster stod torkrian.
Mot centrum.   Radhuset Ängsbrinken från början av 1970-talet.   Radhuset Ängsparken från gissningsvis 1980-talet.         Mot Kovjokivägen.         Hus från 2012 och åren dessförinnan.   Mot Forsby.
     Prästvägen av Einar Hedström.
              Mot Juthbackabron.            

Foto: F.L.
Panorama: Jorma Metso.


Läs mer:
Vägen i november 2012.
Vägväsen i Uppslagsverket Finland.
Fler panoramor.
(Inf. 2014-05-07.)