Ritning till tillbyggnad av gården N:o 101 uti 26:te kvarteret i Nykarleby stad jämte situationsplan.

Ritad av Joel Nilsson, Nykarleby 2/5 1924.

Resolution.
    Denna   ritning   godkännes   och fastställes   till   efterrättelse.   Vasa Landskansli,   den   10 oktober 1924.
N:o 4625.

Munsterhjelm [?] och oläslig namnteckningRitningen med arkivbeteckning ”Nr 49 V” visar en tvåvånings tillbyggnad vid södra gaveln av Langraden vid Karleborgsgatan och ombyggnad i det befintliga huset. Notera balkongen och att skorstensplaceringen reviderats, men inte spårlöst. I köket finns bakugn och gjutjärnsspis och i kammaren en kakelugn. Förstoring.En mycket intressant detalj är att tillbyggnaden finns i stadsmodellen som Joel Nilsson gjorde 1914–1915. Tidigare okänt för mig att modellen kompletterats. Förstoring.


Leif Sjöholm tillhandahöll ritning ur stadens arkiv.


Läs mer:
Langraden.
Fler ritningar.
(Inf. 2024-01-25, rev. 2024-01-25 .)