Juutas-urna

Har tyvärr inte den ringaste aning om denna urnas storlek, tillverkare eller ursprung. Men jag sparade ner den 2016 och antagligen från huuto.net.


JUUTAS
DÖBELN'IN MUISTOMERKKI
Förstoring.


Läs mer:
Juthas i kapitlet Fakta.
Fler souvenirer.
(Inf. 2023-11-26, rev. 2023-11-26 .)