Etiketter från

Nykarleby Tändsticksfabrik
1872–1905

ur

Juhani Nymans samlingarTexterna är en kombination av Juhanis uppgifter och bilder samt mina kommentarer och bilder. Sidan skapades 2003 och uppdateras då och då när nya fakta framkommer.

 

Det finns ca 15 olika etiketter från Nykarleby Tändsticksfabrik. Jag har cirka 10 olika beroende på hur man räknar nyanser och små tryckolikheter. Alla utom den röda, som finns längre ner på sidan, är otroligt sällsynta.

År 2003 var läget detta: ”Kronologisk ordning är svår att få fram eftersom inga årtalsuppgifter förekommer för denna fabrik. Ibland hittar man askar/etiketter med anteckningar, men jag har inte sett något från Nykarleby.”

Nu femton år senare (mars 2018) har det framkommit så mycket fakta att kronologin är fastställd.

 

Cirka 1872–1873   .

Den lilla etiketten, 39x20 mm, är för enkla papperskapslar. Jag hittade den i en samling hos Nordiska museet, som har väldigt fina ask- och etikettsamlingar med flertalet rara finska som inte är kända förut.

Denna lilla, enkla etikettyp användes av många fabriker för de allra billigaste stickorna för allmogen. De riktiga askarna var mycket dyrare.

Etiketten måste vara från det första året 1872 fastän man uppger att tillverkningen kom igång först år 1873.
Här finns texten Farliga - Waaralliset. Det är säkert en markering att dessa etiketter var avsedda för fosforstickor, vilkas tillverkning förbjöds i Finland den 13.11. 1872. Alltså hann fabriken ändå tillverka stickor redan år 1872! Man kan dock förmoda att stickor som fanns i lager såldes länge efter tillverkningsstoppet.
(Inf. 2007-05-10.)

 


Nykarleby Tändsticksfabrik.
NYKARLEBY

Farliga.  Waaralliset.   

Den absolut äldsta och från startår är helt klart den här till höger. Denna röda modell är en slags urtyp för alla (?) gamla finska fabriker.

Etiketten är en variant på Jönköpings tändsticksfabriks etikett från 1864. Här finns tjärtunnor i stället för medaljer från olika utställningar. Etiketten har imiterats och plagierats av hundratals fabriker i Sverige och utomlands och är ett av världens mest efterapade varumärken, enligt Nationalencyklopedin.

Undrens tid är inte förbi, denna Nykarleby har hittats i en samling i Centraleuropa. Det måste nog vara den allra första från fabrikens första produktionsår 1873. Färgen är ju något blek men säkert blir det bättre bild än den svartvita som fanns förut.
(Inf. 2007-04-15.)

 

Sicherheits Zündhölzer
NYKARLEBY TÄNDSTICKSFABRIKS PARAFINERADE
SÄKERHETS-TÄNDSTICKOR
utan svafvel
och fosfor.
Zünden nur an den Seiten der Schachtel.

T.v: SAFETY MATCHES
T.h: IGNITES ONLY ON THE BOX.
[Förstoring.]


Cirka 1875
   

Mönstret på de tre nedanstående är lika så när som på figurerna inuti och trianglarna ovanför cirklarna. Skillnaden utmärkt med pil på de två nedanstående.

Nyligen såldes en etikett av denna typ på nätauktion. Säljaren uppgav att den kom från arkivet efter nedlagda Norrköpings Litografiska och var alltså tryckt där 1875! Det fanns även en röd Björneborg från samma arkiv. Jag har ofta misstänkt att vissa finska har tryckts i Sverige och nu kom helt tillförlitlig bekräftelse om det.
     Juhani Nyman, 2018-03-18.

NYKARLEBY
SÄKERHETSTÄNDSTICKOR

 


   
NYKARLEBY
SÄKERHETSTÄNDSTICKOR
 


   

Etiketten är ”felklippt”.

NYKARLEBY
SÄKERHETSTÄNDSTICKOR

 Cirka 1880–1885
   
NYKARLEBY
PARAFINERADE
SÄKERHETSTÄNDSTICKOR
  *JNCirka 1885
   

Tändsticksfabrikens
NYKARLEBY
SÄKERHETS TÄNDSTICKOR
utan svafvel
och fosfor.
Tända endast mot lådans plån.

 

* *PS


   
Samma text som ovan.  
     Cirka 1890–1895
   

Denna röda är den vanligast förekommande.

NYKARLEBY
SÄKERHETSTÄNDSTICKOR

  *A


   
Spegeltryck.  


   

NYKARLEBY
SÄKERHETSTÄNDSTICKOR

 Cirka 1905
   

Etiketten kan vara från något av de allra sista åren, kanske aldrig ens i bruk. En enda har dykt upp i en enkel pojksamling.

Nya fakta om etiketterna dyker upp. I september 2005 meddelade Juhani: ”Nu har jag nyss kommit från en mindre rundresa i Finland och sett några fler ex. Så skriv att den påträffats i ett fåtal exemplar!”

PARAFINERADE
SÄKERHETS TÄNDSTICKOR
NYKARLEBY.
Utan svafvel och fosfor
TÄNDA ENDAST MOT LÅDANS PLÅN.

Etiketten finns i en ljusgul och en mörkare variant, med reservation för att olika lagringsförhållande är uppkomst till olikheterna i färgnyans. Bekräftat är att det finns varianter med regular och fet text för texten

”TÄNDA ENDAST MOT LÅDANS PLÅN”.

  *PSEtiketter som ingår i min samlingen är märkta med *. JN står för att Juhani Nyman och PS för att Peter Sund bidragit. A= inropad på auktion.Läs mer:
Juhani Nyman och hans samling.
Etiketter trycktes av Emil Sundell.
Inehållsförteckning till kapitlet Tändsticksetiketter.
(Inf. 2003-12-07, rev. 2022-11-29 .)