Alörn

av
Dage Byggmästar


Eftersom Gunnel och jag har den äran att ha en sommarstuga på Alören i Nykarleby skärgård, så tycker vi att vi sitter mitt i en del av Nykarlebys tidigare historia.

Min svärfar Gunnar Grahn byggde år 1971 upp stugan på Alören efter att han tidigare köpt den av Brita Broo, mer känd som ”Donila Brita”.

”Donila Brita” bodde tillsammans med ”Mjölnar Otto” i ett litet hus bakom ”Frihemmet” här i Nykarleby, efter att hennes tidigare man dött. Platsen där de båda husen fanns var på en arrenderadetomt som tillhörde ”Herlers hemman”. Det större huset revs av staden nån gång i slutet på 1980-talet när det gamla Frihemmet också revs.F.d. ”Donila Britas” stuga på Alörns östra sida.


Vi var senaste vår på en veckas besök till West Sussex i södra England. Förutom många underbara blomsterträdgårdar och slott, såg vi stenar [Se även vinjetten!] vid Beachy Head och vid stranden av Bognor Regi. När vi återkom till Alörn märkte vi att de liknade dem som kommer fram ur jorden och kullarna vid vår sommarstuga. Stenarna fanns för övrigt tidigare även vid bryggan vid Andra sjön. De användes, vad jag vet, som barlast i segelfartygen som fraktade tjära och gruvprops från Nykarleby till kanske just de områden som vi besökte i maj 2004.

Förutom stenarna så har vi också andra saker som minner oss om svunna tider, t.ex. stenen i vilken Carl Johan Berger låtit rista sina initialer C J B.

När vi avverkade en del av skogen som föll sent på hösten 2002 bakom sommarstugan, framkom också grunden av vad som kan ha varit C. J. Bergers stuga, dit han lät sig ros om somrarna i mitten av 1800-talet.

Då vi ser ut genom fönstret mot Alö-fjärden, ser vi samma vy som återfinns bakom det skepp som finns på en av bilderna då de stora segelfartygen som seglade förbi Alören.

Det var inte bara engelsmännen som var intresserade av dessa handelsförbindelser. När jag ser på mina egna foton och ser din bild av detta mäktiga segelfartyg som är på väg ut från Nykarleby, så minns jag den, eller de kullar som fortfarande finns längst inne i viken mot Gråsören. Det var här som Frans Granvik år 1985 berättade för mig om de ryska kanonerna som under den ryska tiden bevakade infarten till Nykarleby. [Under Krimkriget byggdes ett batteri på Läppogubben.]

Vid tiden före andra världskriget fanns det även tyska intressen här vid Alören, men det är en annan historia.

Tillbaka till 1800-talet. Z. Topelius vistelse på Alören är bekant för de flesta som besökt denna ö. Men mindre bekant är lantmätaren M. G. Fillmers besök på Alören.

Men på den tiden som de stora skeppen seglade här och på den tiden som Zacharias Topelius vandrade här, så fanns det två öar, nämligen Lilla Alören och Stora Alören. Detta underlättade sjöfarten men försvårade vandringen från Majniemi på Lilla Alören där Topelius bodde till Stora Alören.

Att det funnits bosättning och/eller besökare på Stora Alören tidigare vittnar texten på den karta daterad den 27 augusti 1898, som vi har över nämnda områden.Dage Byggmästar.
(Inf. 2005-02-13.)