Från kyrktornet mot öster
Från kyrktornet mot öster.
Stig Haglund tillhandahöll.


Från kyrktornet mot öster.
Foto: Lars Pensar, maj 1992.


Läs mer:
Från kyrktornet mot nordost fotograferat vid samma tillfällen.
Innehållsförteckning till kapitlet Från ovan.
(Inf. 2004-04-18, rev. 2014-10-19 .)