Officiellt meddelas den 23 februari 1944


”Flygverksamheten: Fienden företog i går kväll flygangrepp mot Åbo och dess närmaste omgivningar samt Mariehamn. Samtidigt fällde fiendeplan även några bomber över några kustorter vid Bottniska viken bl.a. Jakobstad. En del materiella skador förorsakades och civilbefolkningen led obetydliga förluster. Luftvärnet i Åbo fällde ett fientligt plan. På våra landfronter ömsesidig patrullverksamhet.”


Jag skrev ner Försvarsmaktens officiella kommuniké, vilket var det enda som tidningarna fick skriva. Att Jakobstad trots det nämns beror på att där fanns någon ”rapportör” som i alla fall meddelade sig med Sovjet så att Petroskois ”Tiltu” i den sovjetiska radion dagen efter omtalade att jakobstadsborna rusade till Kråkholmsskogen och Permo vid bombfällningen. Det var ett led i den psykologiska krigföringen.

Det fanns två ”Tiltu”. Moskva-Tiltu hette egentligen Aino Lyydia Kallio, amerikafinne, född 23/6 03. Den andra som hördes över Leningradsändaren var Petroskoi-Tiltu, hette Saimi Maria Virtanen, född 3/6 06 i Kuopio. De också någon vikarie. Om dessa propagandasändningar kan man läsa i ”Suomi, Neuvostoliiton radiossa”.

Jag skrev ned den officiella kommunikén för att du skall se hur mycket utrymme som finns för rykten och spekulationer. Här i Nykarleby spekulerades det bland annat att bombfällningen varit riktad mot den strategiskt viktiga ”Stora bron” eller sjukhuset, som en del ville tro. Att det var en lite vidare kurva det planet gjorde än de övriga som nådde kusten kunde man inte föreställa sig.

Angreppet var överraskande för elektriciteten var inte avslagen så folk hade lamporna på i husen och i Jakobstad brann traditionsenligt fastlagstisdagsbrasorna. Om de nu sen påverkade bombfällningen?


Lars Pensar, mars och april 2003.


Läs mer:
Luftalarmsignaler för Nykarleby.
Luftskyddschefens  meddelande den 27.6.44.
Pensars redogörelse för flygangreppet hoppas jag att så småningom få lägga in här, skrev jag i mars 2003. Till 60-års dagen (2004) av angreppet publicerades Bomber över Nykarleby.