Lågvatten 2008

Älven är torrlagd till nästan halva bredden nedanför Backlunds stranden. En person (pirilöbon) går med ˜minräfsan˜ och söker på den torrlagda stranden. På udden i älven har det stått spinnfiskare och slängt slant över till andra sidan. Sjövattnet har också varit och är mycket lågt.


Lågvatten


Lågvatten
Foto och kommentar: Lars Pensar den 1 och 7 juni 2008.


Läs mer:
I juli 1984 var det också rätt lågt vatten.
Älven i kapitlet Fakta.
(Inf. 2008-06-09, rev. 2008-06-09 .)