"Olyckligt splittra regionen"

KARLEBY. - Nu borde Karleby stad ta sig en funderare på vad man verkligen vill. Vill man inte orientera sig norrut så är det nu man ska slå på bromsen, säger Bengt Jansson vd för Österbottens Handelskammare.

Bakgrunden till Janssons uttalande är den nyhet i onsdagens Österbottens Tidning där Teemu Eriksson som är ordförande för den arbetsgrupp som ska fundera på den framtida regionindelningen säger att signalerna är klara att Mellersta Österbotten, dit Karleby hör, klart och tydligt vill ha ett samarbete norrut.

— — —


Läsarnas kommentarer

— — —
 

Kommentar # 2
12.6.2008 13:37:27

Håller fullt och fast med kommentar nr 1. Coccolaborna har sannerligen inte gjort något för att utveckla samarbetet med Jakobstads/Pedersöre/N:kby/Kronoby/Larsmo regionen förutom i de fall då det är något som gagnar dem själva och inte på något vis stärker regionen i söder bestående av ovan nämnda kommuner. Se bara på tågtrafiken, statliga förvaltningen så som polisen och tingrätterna och mycket annat.

— — —

Samma åsikt (17) - Annan åsikt (1)      Österbottens Tidning, nätupplagan den 12 juni 2008.


Läs mer:
Neo-Carolina, fler varianter på stadsnamnet.
(Inf. 2008-06-15, rev. 2022-01-03 .)