SJÖFARTEN PÅ NYKARLEBY 1928

    .     Sedan den 21 maj har stadens hamn besökts av följande 20 fartyg:


Mån.

Dat.

Typ

Fartyg

Från

Dräktighet
ton

Intog last av

maj

21

Ångf.

Indra

Hamburg

755,93

pappersved

 

25

Ångf.

Penhill

Cardiff

2 063,29

propslast

 

26

Ångf.

Köningsberg Preussen

Köningsberg

1 217,24

pappersved

 

29

Ångf.

Lumme

Finland

1 338,98

propslast

 

30

Ångf.

Marienburg

Köningsberg

678,45

pappersved

juni

13

Bogserbåt

Hans Otto Schupp

Hamburg

38,52

tom

 

Pråmen

Unterweser 17

Hamburg

708,698

pappersved

 

16

Ångf.

Newton Abbot

London

1 717,33

propslast

 

24

Ångf.

Rondo

New Castle

1 709,75

pappersved

juli

1

Ångf.

Köningsberg Preussen

Köningsberg

1 217,24

pappersved

 

   ”

Marienburg

Köningsberg

678,45

pappersved

 

11

Bogserbåt

Zeus

Hamburg  

77,28

tom

 

Pråmen

Helene

Hamburg

567,34

pappersved

 

     ”

Peter

560,34

pappersved

 

13

Motorgaleas 

Rex

Vasa    

28,00

styckegods

 

14

Ångf.

Penhill

Cardiff

2 063,29

propslast

 

16

Ångf.

Köningsberg Preussen

Köningsberg

1 217,24

pappersved

 

27

Ångf.

Fasan

Hamburg

1082,85

propslast

 

31

Ångf.

Lettonia

Riga

1724,22

propslast

 

Ångf.

Garnta

New Castle

1743,41

propslast    


Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Sjöfarten på Nykarleby måste ha varit ett ständigt samtalsämne i den sommarsömniga staden där den enda direkta kontakten med utlandet utgjordes av de flytetyg som anlöpte och lastade Småpojkarna hade något att bese och förvånas över. Och säkert lärde de sig nationsflaggorna!


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Sjöfart.
Lastning på Torsöfjärden.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2016-04-27, rev. 2019-06-14 .)