Torgbrunnen
Brunnen grävdes 1934 och fanns vid torgets sydvästra hörn. Den var en plats att stå och hänga vid – fungerade lite som utsiktsplattform vid behov. 

Torgbrunnen med vevanordning.

   

Torgbrunnen syns som en ljus låda. Redan 1958 när detta är fotat är vevanordningen avlägsnad.

Teckning och kommentar: Lars Pensar.


Läs mer:
Tillkomsten.
Allmänna brunnar – vattentillgången av Lars Pensar.
Vattentillgången – Allmänna brunnar i ÖP.
Säl i brunnen.
Torget från ovan 1960 (420 kB).
Torget i kapitlet Fakta.
(Inf. våren 2003, kompl. med bild från ovan 2006-01-07, rev. 2022-02-01 .)