Apotekskällaren i Apoteksbacken
på 1930-talet eller senare


Kyrkogatan vid korsningen med Borgaregatan, mot nordost.


Hela bilden.


Stig Haglund tillhandahöll.


Läs mer:
Detalj.
Apotekskällaren av Einar Hedström.
Apoteket i kapitlet Fakta.
(Inf. 2004-01-07, rev. 2014-01-06 . )