K. A. Björklunds gård och apotekskällaren


Vid den första tomtauktionen som hölls den 28 juli 1858 inropades tomten nr 44 av Albert Dyhr för 400 rubel. Norra hälften av den (Kyrkogatan 12), såldes 1928 till byggmästaren K. A. Björklund. År 1963 köptes gården av Tyne och Roy Andersén. Ulf Sundstén, ägare sedan 2001, berättade att K. August Björklund var hans mormors kusin, att huset sannolikt började byggas 1929 och det var helt färdigt 1932, men då hade det redan varit bebott en tid. Förstoring.


Karl-Åke Åström tillhandahöll teckningen med kommentaren:

Hej Fredrik,
Hittade en gammal blyertsteckning bland pappas brev. Den föreställer apotekskällaren i Floraparken 1933. Övre delen av källaren blev under kriget riven och påfylld med grus och stockar för att tjäna som bombskydd. Den stora gården på Kyrkogatan byggde byggmästare Björklund 1931. Där hade bland andra professor Backman från Jutbacka sin mottagning. Den detaljrika och trevliga teckningen är gjord av Gustav Loman i Nykarleby Samskola 1933.


(Inf. 2014-11-02.)Sundsténs gård från Kyrkogatan.
Förstoring.
Foto: F.L. den 9 juli 2007.


(Inf. 2024-02-19.)


Läs mer:
Apotekskällaren av Einar Hedström.
(Inf. 2014-11-02, rev. 2024-02-19.)