Woldemar Backman 1870—1946


Woldemar Backman.Backman, Herman Woldemar (f. 9/3 1870 Nkby lk, d. 18/3 1946 Jstad), läkare, med. o. kir. dr 1899. Som nybliven läkare slog sig B. ned i Jakobstad, där sjukvården länge hade försummats. Han arbetade energiskt för inrättandet av ett sjukhus på orten. Tack vare en donation av kommerserådet tillkom Malmska sjukhuset i Jakobstad, vars förste överläkare var B. 1908—17. Efter att en tid ha varit stadsläkare i Vasa blev B. provinsialläkare i Nykarleby och bosatte sig på fädernegården Juthbacka. Han deltog verksamt i kampen mot tuberkulos och hygieniska missförhållanden, men ägnade därjämte sitt forskarintresse åt emigrationsproblem, befolkningsstatistik, genealogi (han betraktas som vägröjare i Finland för en tillämpad genealogisk forskning), m.m. B. utgav en stor mängd medicinska undersökningar och populära skrifter om sjukdomar i matsmältningsorganen samt de medicinsk-historiska arbetena Nykarleby provinsialläkardistrikt 1870—1920 (1927) och (tills. m. S. Savonen) Lungsotens förlopp i Finland 1771—1929 (1934, även på fi. o. ty.). Erhöll e.o. professors titel 1918. (R. Mannil, W.B., 1965).

B. och hans hustru Elisabet f. Nylund, 1870—1950), som också var läkare, var två centralgestalter i svenska Österbottens liv.Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Prosa.
Innehållsförteckningarna till Nykarlebynejden I och II.
Skrifter av W. B. med anknytning till Nykarleby finns i Bibliografin under Historia, Historiker och Genealogi.
En släkt Backman jämte ättlingar på kvinnolinjen av Woldemar Backman.
Några rader ur Woldemar Backman, En levnadsteckning av Ragnar Mannil.
Woldemar Backman 70 år i Österbottniska Posten.
Minnesruna i Svenska Folkskolans Vänners kalender.
Elisabet Backman 70 år i Österbottniska Posten.
Omnämnd i en krönika av Kurre.
Makarna var engagerade i Föreningen Folkhälsan.
Kollation för D:r Elisabet Backman och professor Wold. Backman i Österbottniska Posten 1937.
Juthbacka- och Lillstuguminnen av Gunn Pipping.
Från 1900 eller slutet av 1800-talet. Kan vara Professor Backman”.
Backman hade mottagning på Kyrkogatan.
Till professor Woldemar Backmans 100-årsminne av Ragnar Mannil.
Backmanin Sukuseura ry.
Backman obducerade Vihtori Kosola.
Hälsovårdsnämndens årsberättelse 1928.
Backman var elektor.
En kavalkad från Juthbacka i det tjugonde seklet av Lars Pensar.
(Rev. 2018-11-04 .)