”Berget” vid Andrasjön

Skrivet på baksidan: ”Från 1900 eller slutet av 1800-talet. Kan vara Professor Backman”. Delförstoring.


Carl-Johan Eriksson tillhandahöll.


Läs mer:
Andrasjön i kapitlet Fakta.
Fler kartong- och kabinettkort.
(Inf. 2012-05-16, rev. 2014-02-15.)