Nykarlebynejden I och II

Woldemar Backmans genealogiska skrifter i sambindning


Del I.

Innehållsförteckning
 

1. Befolkningen i Nykarleby stad vid tiden för stora ofreden.
2. Ett bidrag till Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721—1857.
3. En släkt Backman jämte ättlingar på kvinnosidan.
4. Bidrag till kännedom om det rikssvenska inslaget i Nykarleby stads befolkning på 1700- och början av 1800-talet.
5. De föddas (döptas) namn i Nykarleby stad under 200 år (1730—1929).
6. Tvenne gravstenar från 1600-talet i Nykarleby kyrka.
7. Lassila i Kovjoki by av Nykarleby landskommun.
8. Ett försök till släktanalys.
9. Bäck i Forsby av Nykarleby landskommun.
10. Klockars i Nykarleby landskommun.
11. En släkt Björklunds stamtavla.
12. Soldattorp, soldater jämte deras efterkommande i Nykarleby landskommun. [Kap. III ej ännu infört.]
13. Keppo gård.
14. Lagman Christian Sundius i Munsala.
15. Emigrationen i Munsala. [Kommer inte att digitaliseras.]
16. Nykarleby provinsialläkardistrikt, en 50-års berättelse.
17. Tvenne Nykarlebystudier. [Folkmängdsförhållanden 1730—1920 och Nykarleby forna stadsplan jämte några personhistoriska anteckningar om gårdsägarna från tiden kring 1775 till branden (1858).]

 

Del II.

Innehållsförteckning
 

1. Till min faders minne.
2. Något om tidpunkten för släktnamnens tillkomst hos Nykarleby stads borgare.
3. Några äldre, ännu i staden levande Nykarlebysläkter:
1. Sund.
2. Ahlström.
3. Björklund.
4. Schytén.
5. Jutbacka.
5. Forsbacka och dess ägare.
6. Högbacka hemman.
7. Smedsbacka och dess ägare.
8. Harald och släkten Kerrman.
9. Nygård och dess ägare.
10. Smeds i Soklot.
11. Bonäs hemman o. släkten Bonäs.
12. Tornskär och släkten Boman.
13. Några befolkningsstatistiska data rörande Nykarleby socken.


Woldemar Backman (1943 och 194?) Nykarlebynejden I och II.


Läs mer:
Artiklar i Österbottniska Posten.
(Inf. 2004-10-27, rev. 2020-06-25 .)