SOLDATTORP, SOLDATER
JÄMTE
DERAS EFTERKOMMANDE
I NYKARLEBY LANDSKOMMUN

AV
WOLD. BACKMAN

[OBS!]


Innehåll:
Förord 5
Kap. I. Inledning 7
  » II. Soldattorpen i Nykarleby landskommun och en översikt av soldaterna (1733—1809) 9
  » III. Data om soldaterna och deras efterkommande
[Utelämnas tills vidare.]
22
  » IV. Sammandrag av föregående kapitel 108
Soldatnamnen 108
Soldaternas födelseort 109
Rekryternas ålder 110
Soldaternas civilstånd 110
[Soldaternas kroppslängd] [110]
Soldaternas öden. Deltagare i pommerska kriget, i 1788—90 års och 1808—09 års krig 111
Soldaternas efterkommande, nulevande i Nykarleby med omnejd 119
[Källor] [122]
[Rättelser och tillägg] [122]

 Woldemar Backman (1941) Soldattorp, soldater jämte deras efterkommande i Nykarleby landskommun av Woldemar Backman.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Bad Ulf Smedberg om ett utlåtande om sammanställningen:

Beträffande Wold. Backmans bok Soldater, soldattorp ..., som varit något av standardverk hittills, kan väl sägas att han geografiskt begränsade sig till vad han kallade Nykarleby lk (i realiteten snarare Nykarleby landsförsamling) vilket gav honom ett betydligt mindre antal soldater att studera. Hans kunskaper om epokens första skeden och dess manskap var starkt begränsad, vilket också märks i både den kvalitativa och den kvantitativa framställningen. Eftersom släktforskning är ett hantverk som lätt producerar felaktigheter finns diverse sådana.

Den dåtida militära struktur som Nykarleby socken ingick i (Nykarleby rekryteringsförening) har han synbarligen  inte känt till och därmed inte förstått dess betydelse i sammanhanget. De förändringar som den s.k. rotejämkningen gav upphov till har han endast uppfattat till den del den ledde till att över trettiotalet nya soldatrotar, jämte soldater, tillkom i Nykarleby socken.

Backman gjorde heller inga allvarligare försök att lokalisera de forna torpens läge i byarna, en uppgift som i och för sig är nog så krävande.

Allltnog. Jag är ändå mycket tacksam mot Backman som har varit en av mina stora inspiratörer!

(Inf. 2015-06-17.)


Läs mer:
Soldattorpen i Nykarleby av Ulf Smedberg.
Innehållsförteckning till kapitlet 1808—09 års krig.
Nykarlebysoldater i 1808—1809 års krig av Woldemar Backman.
Presentation av Krigsmans tid av Ulf Smedberg.

Soldattorpen i Svenska Österbotten och deras invånare av K. V. Åkerblom på loffe.net.
(Inf. 2004-08-12, rev. 2022-12-03 .)