Lundqvists glass

Korvgubben Birger Lundqvist var född i Åbo 1903 och träffade sin fru Irene, född 1901 i Kronoby, under studietiden i mejeriskolan i Lahtis. Där fick de även sin första anställning och kom efter anställning på många platser till Nykarleby 1934. Här inleddes fabrikation av glass i Björkvalls gård i hörnet av Borgaregatan och Västra esplanadgatan, där paret Lundqvist bodde i flygeln längs Borgaregatan.
      Fabrikationsutrymmet med glasskärnan fanns i ändrummet mot öster. Kärnan drevs av elmotor, kyldes med is och i den sattes ingredienserna grädde, socker, ägg och smakämnen. ”Kärnan” finns kvar idag i svärdottern Göta Lundqvists ägo.
     Lundqvist tillverkade även knäck och karameller, produkter som såldes till bland andra ortens kiosker och butiker.
Birger Lundqvist i fabrikationsrummet i Björkvalls gård. Förstoring.
 
Lundqvists glasskärra på 1930-talet vid korsningen esplanaden–Bankgatan, mot sydost. Forsbergs kiosk skymtar i vänsterkant. Förstoring. 


Kärnan och ingredienslådor i bakgrunden. Förstoring.
Än så länge oidentifierad påskhäxa vid Björkvalls gård, östra flygeln mot Borgaregatan där bl.a. Lundqvists bott.   Vagnen på hemmaplan. Förstoring.”Gammalt viker för nytt” var rubriken när bilden år 1965 publicerades i Jakobstads Tidning eller Vasabladet.


Svärdottern Göta Lundqvist tillhandahöll via Lars Pensar.


Läs mer:
En annan bild av Irene vid glasskärran.
Lundqvists korvkiosk.
Glasskärran.
Innehållsförteckning till kapitlet Kiosker.
Mer om gården.
(Inf. 2009-03-01, rev. 2024-03-03 .)