Olsons början av 1970-taletGustav Adolfsgatan 42 från västnordväst. Notera fyllningsmassorna på berget!


Gården byggd av arbetsledaren vid kraftverket Raoul Olson och hustru Helmi. Vid tiden för branden (som uppstod i TV-apparaten), bodde från vänster till höger: Forman Alfred och Aina Sund, linjemontör Nils och Doris Liljeström med familj, Olsons och Sigrid Sandvik. Gården som i dag står på platsen uppfördes 1984 av sonen Birger Olson. Garaget i högerkant flyttades av Anders Fors d.ä. till hans far John Fors tomt nedanför Olsons.Foto: Gösta Fagerholm.


Läs mer:
Fler bränder.
(Inf. 2003-12-23, rev. 2014-02-24 .)